Ontdek alle mogelijkheden!

Halo Software voor maximale IT-support

Eenvoudige installatie - eenvoudig configureerbaar

Stem uw IT af op de zakelijke behoeften

Halo Software is een snel, eenvoudig en volledig configureerbaar systeem. Volledig afgestemd op uw organisatie, groeit Halo software met u mee naarmate uw behoeften veranderen. Met behulp van Halo is het eenvoudig om het ITIL-framework in uw IT-organisatie te implementeren.

Eén Halo softwarepakket wordt in 3 types out of the box aangeboden

Halo ITSM: Out of the Box Ticketsysteem met workflows volgens ITIL principe. ITIL tools: Incident Management, Probleem Management, Change Management, Service Requests, CMDB en SLA-Beheer worden vastgelegd. Alle schermen zijn vrij configureerbaar en velden zijn makkelijk aan te passen en toe te voegen. Processen zijn voorgedefiniëerd maar nog altijd aanpasbaar. Het Selfservice Portal is zowel voor interne als externe gebruikers. In de kennisbank (Knowledge Base) kunnen interne en externe gebruikers zelf zoeken naar een voor hun passende oplossing.

Halo Servicedesk: Out of the Box Servicedesk software, los van het ITIL-principe. Ticketsysteem dat volgens de huidig geldende processen van de organisatie wordt ingericht.

Halo PSA: Out of the Box Managed service software voor organisaties. Het alles-in-één platform waarmee MSP’s de IT-diensten beheren bij klanten. Volledig configureerbare software waarmee processen kunnen worden geautomatiseerd voor zowel klanten als de eigen organisatie.

Incident Management

Een ongeplande onderbreking van een service of een vermindering van de kwaliteit van een service is een incident of incidenten. Minimaliseer de negatieve impact door de normale werking van de service zo snel mogelijk te herstellen. Incidenten kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun impact, de bijbehorende prioriteit (bijvoorbeeld hoog, normaal of laag) door hun aard (bijvoorbeeld informatiebeveiligingsincidenten) en op basis van urgentie.

Problem Management

Een oorzaak of een mogelijke oorzaak als gevolg van een eerder opgetreden, actueel of nog op te treden incident(en). Problems hebben een indirecte, toekomstige impact op de services: ze zijn gedefinieerd als oorzaken. De symptomen van deze oorzaken zijn de incidenten die van invloed zijn op de servicekwaliteit. Zodra een problem is geanalyseerd en de oorzaak is begrepen en geïdentificeerd, verandert de status ervan in een “known error” (een probleem dat is geanalyseerd, maar nog niet is opgelost) en kan de oplossing worden gestart.

Change Management

Het toevoegen, aanpassen of verwijderen van iets dat een direct of indirect effect op services kan hebben. Change Management brengt een evenwicht tussen de noodzaak om changes aan te brengen en de noodzaak om klanten en gebruikers te beschermen tegen het nadelige effect van diezelfde changes. Change Management beoordeelt de betrokken risico’s en verwachte voordelen en vereist autorisatie door een Change Manager, voordat een gewijzigde component wordt geïmplementeerd. Een wijzigingsautoriteit is een persoon of groep die verantwoordelijk is voor het autoriseren van een change. Changes worden gepland in een wijzigingsplan, om communicatie te ondersteunen, conflicten te vermijden, middelen toe te wijzen en informatie te verstrekken die nodig is. Een change wordt beschreven en aangevraagd met een Request For Change (RFC).

CMDB / Configuratiemanagement

Configuratie Management Database (CMDB) is een set van tools, gegevens en informatie, die wordt gebruikt ter ondersteuning van serviceconfiguratiemanagement. Configuratiemanagement maakt informatie beschikbaar over hoe configuratie-items (CI’s) zijn geconfigureerd en hoe deze onderling gerelateerd zijn. Een Configuratie Item (CI) is elke component die moet worden gemanaged om een IT Service te kunnen leveren. CI’s omvatten de services en de daaraan bijdragende componenten waaronder hardware, software, netwerken, gebouwen, mensen, leveranciers en documentatie. CI’s kunnen worden gekoppeld aan incidenten, problems en changes.

Selfservice Portal

Op het Selfservice portal worden alle services weergegeven die door de IT-organisatie worden aangeboden. Bij een volwassen organisatie kunnen ook diensten/services worden aangeboden van andere afdelingen binnen de organisatie. Door middel van een goed ingerichte Selfservice portal kunnen eindgebruikers zelf zoeken naar een oplossing voor hun probleem zoeken in de kennisbank. Hierdoor kan de (werk)druk op de servicedesk worden verminderd. Daarnaast kunnen eindgebruikers de status en voortgang van hun gemelde problemen volgen.

SLA Beheer

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een product of dienst. Een voorbeeld is binnen hoeveel tijd moet er een reactie worden gegeven wanneer er een melding door een eindgebruiker is gedaan bij de Servicedesk. In deze overeenkomst worden ook prestatie-indicatoren beschreven. Deze kunnen later worden geanalyseerd om te kijken of aan de SLA wordt voldaan. Daarnaast worden in de SLA de rechten en plichten van de verschillende partijen beschreven.

Release Management

Een versie van een service, een ander configuratie item, of een verzameling configuratie items, die voor gebruik beschikbaar wordt gemaakt is Release management. Een release is gepland in een releaseplan, met gedetailleerde releaseschema’s die zijn overeengekomen met klanten en andere stakeholders. De release kan uit veel verschillende componenten bestaan zoals infrastructuur, software, documentatie, training en tools. Documenteer al uw releases, van kleine bugfixes tot grote softwareverbeteringen in één interface. Houd uw eindgebruikers op de hoogte door hen in te lichten over wijzigingen en versie-updates. Zo worden wijzigingen effectief en veilig doorgevoerd.

Kennisbank

Bouw uw kennisbank op door oplossingen om te zetten in informatie voor zowel gebruikers als eindgebruikers. Ook kunt u een gedetailleerde trefwoordindexering maken met uitgebreide opmaak- en bestandsbijlagen. Hiermee verhoogt u de productiviteit en wordt informatie gemakkelijk toegankelijk doordat er snel en eenvoudig in de kennisbank kan worden gezocht. Daarbij is er de mogelijkheid om kennis en standaardantwoorden te delen, bijvoorbeeld door deze informatie beschikbaar te stellen op de Selfservice portal.