ConnectWise Automate

Integreer ConnectWise Automate met ITSM-software om assets vanuit HaloPSA te monitoren

ConnectWise Automate-koppeling

Integreer ConnectWise Automate met ITSM-software om assets vanuit Halo Service Desk te monitoren.

De krachtige assetmanagement-studio van Halo visualiseert afhankelijkheden tussen de diverse assets en kan een schat aan assetdata opslaan. Door incidenten en problemen met assets te registreren, kunnen bovendien systematische gebreken worden opgespoord, voordat ze tot belangrijke incidenten leiden.

Koppel ConnectWise Automate met je ITSM-software om te synchroniseren met de ConnectWise-database, zodat assets en locaties rechtstreeks in het ITSM-platform worden geïmporteerd.

ConnectWise-koppeling in het kort:

  • Importeer klanten en locaties vanuit ConnectWise Automate.
  • Importeer ConnectWise Automate assets in HaloPSA-locaties.
  • Wijs alle apparaatgegevens uit ConnectWise Automate toe aan het assetmanagement-platform van Halo.
  • Leg alle wijzigingen in assets vast evenals de meldingen die je van ConnectWise Automate ontvangt.
  • Ontvang meldingen van ConnectWise Automate in de vorm van tickets.
  • Filter welke meldingen en tickets je van ConnectWise Automate krijgt.
  • Koppel je tickets met betrekking tot apparaat problemen aan assets in HaloPSA.
  • Bewaar de volledige geschiedenis van je assets op één centrale plaats in Halo.

Bekijk ook de andere integratiemogelijkheden van HaloPSA.