SQL Wizard in HaloPSA

Gebruik de SQL Wizard om verschillende SQL-databases te koppelen met het HaloPSA-platform

Zet de SQL Wizard in voor database-integratie in HaloPSA

Koppel een SQL-database met het Halo-platform via de SQL Wizard.

Veel softwarepakketten hebben een onderliggende SQL-database. We kunnen ons voorstellen dat je die graag zou willen koppelen met HaloPSA. Indien er nog geen bestaande integratie is tussen de software die je zou willen integreren met Halo, dan kun je die koppeling zelf maken met de SQL Wizard.

De SQL Wizard en HaloPSA

Al gebruiken meerdere softwareprogramma’s een SQL-database, dat betekent nog niet dat die data en tabellen allemaal dezelfde structuur en indeling hebben. Met de SQL Wizard kun je alle gegevens in de database mappen, zodat het importeren en exporteren van gegevens van en naar Halo op de juiste wijze gebeurt.

Bekijk ook de andere integratiemogelijkheden van HaloPSA.